بار مجاز مسافر هنگام سفر با هواپیما چقدر می باشد!

بار مجاز هواپیما

تعداد و وزن چمدان‌ها و بسته‌هایی که اجازه دارید در هواپیما همراه خودتان حمل کنید، بستگی به شركت هواپیمایی که با آن سفر می‌کنید، دارد. کلاس پرواز و مبدا یا مقصد سفر مشخص می‌شود. اگر قوانین را رعایت نکنید و بار بیش از حد مجاز داشته باشید، هزینه‌های مربوط به اضافه‌بار از مسافران گرفته می شود.

در اکثر پرواز های که انجام می شود، هر مسافر مجاز است فقط یك بسته یا چمدان با ابعاد حداكثر 70 در 50 سانتی‌متر و وزن پنج تا هشت كیلوگرم را همراه خود در کابین داشته باشد. بسته‌های با اندازه بزرگ‌تر از این اندازه، باید زمانی که بار تحویل گفته می شود مورد بررسی قرار بگیرند تا در صورتی که تایید شدند ، مسافر این اجازه را داشته باشد که آن‌ها را همراه خود به داخل کابین ببرد؛ اما به طور کلی توصیه می‌شود وسایل خود را تا حد امکان داخل کابین هواپیما حمل نکنید.

مقدار بار مجاز مسافر، بر اساس قوانین خط هواپیمایی و کلاس پروازی که با آن سفر می‌کند متفاوت است. پیش از بستن چمدان، باید این قوانین را با دقت مطالعه کنید تا هنگام گرفتن کارت پرواز و تحویل بار، مشکلی برای شما پیش نیاید.

قوانین بار مسافر در هواپیمایی ماهان

پروازهای داخلی ماهان، حداکثر بار مجاز در کلاس پروازی اکونومی ۲۰ کیلوگرم و در کلاس تجاری ۲۵ کیلوگرم است. در پروازهای خارجی، برای کلاس پروازی اکونومی ۳۰ کیلوگرم و برای کلاس تجاری ۴۰ کیلوگرم بار مجاز رایگان تعیین شده است.

قوانین بار مسافر در هواپیمایی ایران‌ایر

در پروازهای داخلی هما، بار مجاز مسافران بر اساس کلاس پرواز به صورت زیر تعیین شده است:

– در کلاس‌های نرخی O، M و Q برای مسافر بزرگسال و کودک، ۲۰ کیلوگرم بار همراه مسافر به صورت رایگان خواهد بود.

– در کلاس نرخی V برای مسافر بزرگسال و کودک، ۲۵ کیلوگرم بار همراه مسافر به صورت رایگان خواهد بود.

– در کلاس نرخی C برای مسافر بزرگسال و کودک، ۳۰ کیلوگرم بار همراه مسافر به صورت رایگان خواهد بود.

– در کلاس نرخی J برای مسافر بزرگسال و کودک، ۳۵ کیلوگرم بار همراه مسافر به صورت رایگان خواهد بود.

قوانین بار مسافر در هواپیمایی آسمان

داخلی: در کلاس نرخ معمولی، بار رایگان مجاز برای هر مسافر ۲۰ کیلوگرم است.

خارجی: در کلاس نرخ معمولی، بار رایگان مجاز برای هر مسافر ۳۰ کیلوگرم است.

قوانین بار مسافر در هواپیمایی کیش‌ایر

بار مجاز و رایگان همراه برای مسافران دارای صندلی، ۲۰ کیلوگرم و برای مسافران بدون صندلی (نوزادان) ۱۰ کیلوگرم است.

قوانین بار مسافر در هواپیمایی معراج

مجاز رایگان برای مسافران هواپیمایی معراج، ۲۰ کیلوگرم است.

قوانین بار مسافر در هواپیمایی کاسپین

بار و توشه‌ی رایگان مجاز برای مسافران پروازهای داخلی ۲۰ کیلوگرم و برای مسافران پروازهای خارجی ۳۰ کیلوگرم است.

قوانین بار مسافر در هواپیمایی ایران‌ایرتور

داخلی : در کلاس نرخ معمولی، بار رایگان مجاز برای هر مسافر ۲۰ کیلوگرم است.

خارجی : در کلاس نرخ معمولی، بار رایگان مجاز برای هر مسافر ۳۰ کیلوگرم است.