در این قسمت لیست بلیط لحظه آخری را مشاهده میکنید:

مسیر قیمت نمایش
کیش - اهواز 46,000 نمایش
کیش - اهواز 81,000 نمایش
کرمانشاه - اهواز 114,900 نمایش
کرمانشاه - اهواز 126,800 نمایش
شیراز - اهواز 133,100 نمایش